Spring til indhold

Øssbyland - et smukt sted at leve

Lokalråd

Øster Starup Sogns Lokalråd

Øster Starup Sogns Lokalråd har sit virke i landsbyklyngen Øster Starup, Ågård, Gravens samt oplandet dertil. Deraf ”kælenavnet” Øssbyland – Øster Starup Sogn By og Land. For som lokalrådets logo her til venstre symboliserer, så er ønsket at understøtte beboere, erhverv, institutioner og foreninger i både sognets by- og landzoner.

Lokalrådet er ét af 29 lokalråd fordelt over hele Vejle Kommune. Vi har et tæt samarbejde med både politikere i byrådet og embedsmænd i forvaltningen.

Lokalrådet arbejder bl.a. med:

  • at være bindeled mellem Vejle Kommunes forvaltning og borgere/foreninger i sognet.
  • at varetage borgernes interesser i sognet.
  • at rådgive og sparre i forhold til kommuneplan og arealplanlægning
  • at spotte og synliggøre lokale ønsker og behov.
  • at være høringspartner i sager med lokal relevans.
  • at have fokus på udvikling af sognet.
  • at skabe lokal sammenhængskraft og trivsel.

Lokalrådet går gerne ind i vejledning og praktisk støtte ved nye lokale projekter og ideer, inden der sendes formel ansøgning til Vejle Kommune mhp. økonomisk tilskud.

Som nævnt ovenfor er lokalrådet høringsberettiget mellem Vejle Kommune og sognet, når det handler om nye tiltag eller ændringer af betydning for borgerne og de fysiske rammer. Et frisk eksempel er den kommende hastighedsdæmpende foranstaltning gennem Øster Starup. Her er det lokalrådet der sørger for direkte dialog mellem borgere/forvaltning i den demokratiske proces.

Send os en mail, hvis du har en ide, spørgsmål eller bekymring.
VI glæder os til at høre fra dig!

På lokalrådets vegne
Formand Jan Hylgaard

 

Kalender

<< jun 2024 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30