Spring til indhold

Øssbyland - et smukt sted at leve

Hesselballe/Ammitsbøl Skov – vindmøller?

Nyt om Vindmøllerne

 

Vejle Kommune har taget initiativ til at oprette dialoggrupper, der skal arbejde med væsentlige aspekter ved vindmølleprojektet ved Hesselballe/Ammitsbøl skov.

En gruppe arbejder med, hvilke muligheder der for at forhindre vindmøllerne i at komme op.

En gruppe arbejder med forslag til den lokale forankring i form af kompensationer til lokalsamfundet, hvis det ender med, at vindmølleprojektet bliver godkendt af byrådet. I denne gruppe sidder 3 medlemmer fra lokalrådet med.

Det forventes at Eurowind Energy indsender ansøgning til kommunen i marts.

Ved borgermødet i hallen den 27. oktober 2022 præsenterede Eurowind Energy 5 visualiseringer af møllernes placering. Disse visualiseringer mødte en del kritik. Et andet firma har nu lavet nye visualiseringer uafhængigt af Eurowind.

De nye visualiseringer kan ses her, sammenholdt med Eurowind Energys tidligere visualiseringer.

Se Visualiseringer af vindmøller

Se mere via dette link: https://borgerlab.vejle.dk/da-DK/folders/vindmoller-ammitsbol-skov

 

Om projektet

Siden 2015 har et område øst for Ammitsbølvej mellem Hesselballe og Ammitsbøl Skov været udpeget i Vejles kommuneplan som potentielt egnet til placering af et biogasanlæg.

Kolding Kommune har tidligere opgivet en ide om et biogasprojekt nord for Dons Mølle, tæt på kommunegrænsen til Vejle.

I 2022 har selskabet EuroWind Energy skitseret et muligt vindmølleprojekt, delvist placeret i ovennævnte område ved Hesselballe, der i ufærdig form er præsenteret for kommunen. Det er dét projekt, der er skitseret med de fem 150 meter høje vindmøller, som på det seneste har været omtalt i lokalområdet. Se Skitseprojekt

Mange spørgsmål i den forbindelse er opstået og er stadig ubesvarede.

Det ligger dog fast

 • at en egentlig ansøgning om projektet endnu ikke foreligger
 • at Vejle Kommune derfor endnu ikke har realitetsbehandlet projektet
 • at inden dette eventuelt kan ske, skal der udarbejdes et forslag til et tillæg til kommuneplanen for området. Desuden en VVM-redegørelse, som er en vurdering af projektets virkning på miljøet.
 • at EuroWind Energy af Vejle Kommune er opfordret til på et tidligt tidspunkt at inddrage borgerne
 • at lovgivning tilsiger, at et energiselskab, i dette tilfælde EuroWind Energy, skal betale den pågældende kommune 125.000 kr. pr MW landvindækvivalenter*. Der er tale om et engangsvederlag. I det skitserede projekts energiproduktion vil det betyde ca. 2.800.000 kr., der vil indgå i Grøn Pulje. (læs nærmere om bestemmelserne i link)
 • at EuroWind Energy som et led i borgerinddragelsen sidst i april henvendte sig til Lokalrådet med projektet, som det ses i ovenstående link til skitseprojektet
 • at EuroWind Energy her fremsatte et tilbud om et varigt og løbende beløb til lokale formål, fx foreningslivet. Tilbuddet er hverken godtaget eller afvist af Lokalrådet.
 • at EuroWind Energys projektskitse viser de områder, hvor de nærmeste beboere kan opnå kompensation for gener ved støj og skyggevirkning
 • at Lokalrådet på baggrund af dette tog kontakt til de berørte inden for afstandszonen på 900 meter, i den hensigt så tidligt som muligt at informere – og i den opfattelse, at EuroWind Energy var på trapperne med yderligere inddragelse i form af et tidligt borgermøde
 • at selskabet EuroWind Energy har oplyst, at der senere er taget kontakt til alle berørte naboer i en radius af ca. 1200 meter fra projektet.
 • at EuroWind Energy – efter gentagne forespørgsler – d. 10. aug. har meddelt Lokalrådet, at der planlægges et infomøde i slut september-oktober.

*Landvindækvivalent er en måleenhed til at sammenligne effekt på tværs af forskellige teknologier, hvor effekt justeres i forhold til hver teknologis forventede årlige antal fuldlasttimer.

Kalender

<< jul 2024 >>
mtotfls
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4