Spring til indhold

Øssbyland - et smukt sted at leve

Info v/Lokalrådet

Om projektet

Siden 2015 har et område øst for Ammitsbølvej mellem Hesselballe og Ammitsbøl Skov været udpeget i Vejles kommuneplan som potentielt egnet til placering af et biogasanlæg.

Kolding Kommune har tidligere opgivet en ide om et biogasprojekt nord for Dons Mølle, tæt på kommunegrænsen til Vejle.

I 2022 har selskabet EuroWind Energy skitseret et muligt vindmølleprojekt, delvist placeret i ovennævnte område ved Hesselballe, der i ufærdig form er præsenteret for kommunen. Det er dét projekt, der er skitseret med de fem 150 meter høje vindmøller, som på det seneste har været omtalt i lokalområdet. Se Skitseprojekt

Mange spørgsmål i den forbindelse er opstået og er stadig ubesvarede.

Det ligger dog fast

 • at en egentlig ansøgning om projektet endnu ikke foreligger
 • at Vejle Kommune derfor endnu ikke har realitetsbehandlet projektet
 • at inden dette eventuelt kan ske, skal der udarbejdes et forslag til et tillæg til kommuneplanen for området. Desuden en VVM-redegørelse, som er en vurdering af projektets virkning på miljøet.
 • at EuroWind Energy af Vejle Kommune er opfordret til på et tidligt tidspunkt at inddrage borgerne
 • at lovgivning tilsiger, at et energiselskab, i dette tilfælde EuroWind Energy, skal betale den pågældende kommune 125.000 kr. pr MW landvindækvivalenter*. Der er tale om et engangsvederlag. I det skitserede projekts energiproduktion vil det betyde ca. 2.800.000 kr., der vil indgå i Grøn Pulje. (læs nærmere om bestemmelserne i link)
 • at EuroWind Energy som et led i borgerinddragelsen sidst i april henvendte sig til Lokalrådet med projektet, som det ses i ovenstående link til skitseprojektet
 • at EuroWind Energy her fremsatte et tilbud om et varigt og løbende beløb til lokale formål, fx foreningslivet. Tilbuddet er hverken godtaget eller afvist af Lokalrådet.
 • at EuroWind Energys projektskitse viser de områder, hvor de nærmeste beboere kan opnå kompensation for gener ved støj og skyggevirkning
 • at Lokalrådet på baggrund af dette tog kontakt til de berørte inden for afstandszonen på 900 meter, i den hensigt så tidligt som muligt at informere – og i den opfattelse, at EuroWind Energy var på trapperne med yderligere inddragelse i form af et tidligt borgermøde
 • at selskabet EuroWind Energy har oplyst, at der senere er taget kontakt til alle berørte naboer i en radius af ca. 1200 meter fra projektet.
 • at EuroWind Energy – efter gentagne forespørgsler – d. 10. aug. har meddelt Lokalrådet, at der planlægges et infomøde i slut september-oktober.

*Landvindækvivalent er en måleenhed til at sammenligne effekt på tværs af forskellige teknologier, hvor effekt justeres i forhold til hver teknologis forventede årlige antal fuldlasttimer.

 

 

Herunder finder du de løbende opdateringer:

Tilføjelse 01.11.22:

Der blev afholdt informationsmøde d. 27. oktober i ØSVN-Hallen, indkaldt af EuroWind Energy.
Klik på linket her og se præsentationen, som blev fremlagt af EWE.

 

Tilføjelse 10.10.22:

En borgergruppe der er modstandere af vindmølleprojektet, har udviklet en hjemmeside se:
https://sites.google.com/view/rednaturogboligpris/start

 

Tilføjelse 07.10.22:

Eurowind Energy arbejder på et vindmølleprojekt i Øster Starup, og i den forbindelse vil vi gerne invitere lodsejere, naboer og andre interesserede til
Informationsmøde kl. 19.00 den 27. oktober 2022
i Øster Starup/Vester Nebel hallen

Informationsmøde Øster Starup (1)

 

Tilføjelse 15.09.22

I mandags har Eurowind Energy haft et møde med kommunen, hvor de har fremlagt deres skitseprojekt for relevante udvalgsformænd. Her præsenterede Eurowind Energy skitseprojektet for 5 stk. 150 meter høje vindmøller langs Ammitsbølvej. Udvalgsformændene har intet mandat, men skal alene høre om projektet og hvad Eurowind vil arbejde frem imod. Der er altså ikke for nuværende indsendt en ansøgning til kommunen.
Eurowind Energy skulle nu have været i kontakt med alle som bor inden for en grænse af 1200 meter fra projektet.
Eurowind Energy planlægger et borgermøde til afholdelse den 27. oktober kl. 19:00. Lokalrådet vil via hjemmeside, opslag og sociale medier melde ud hvor mødet bliver afholdt, så snart vi få vi får kendskab til stedet. Lokalrådet har taget kontakt til 2 vindmølleprojekter som vi vil besøge/kontakte. Det ene område er i Sæd og det andet ved Skive. Der er jo ofte folk som kan være kraftigt generet af så store projekter. Vi vil gerne blive klogere på, hvad der er gået godt og hvilke problemer
nærmeste naboer ikke føler er blevet løst og hvilke der er blevet imødekommet.
Lokalrådet her fået henvendelse fra folk som er usikre på hvilket områder vindmøllerne er tænkt placeret. Se nedenstående kort.


Tilføjelse 21.08.22:

Lokalrådet har modtaget respons på nærværende skrivelse.
Her har vi jo lagt link til vindmøllebranchens hjemmeside. Hjemmesiden varetager altså vindmøllebranchens interesser. Grunden til, at vi valgte at henvise til denne hjemmeside er, at det er meget nemmere at finde og forstå love og regler for vindmøller her. Som supplement til ovennævnte link, er der nu også henvist til lntk.dkLandsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Egentlig uvildige hjemmesider med kun faktaoplysninger har vi ikke været i stand til at opsøge.

 

Tilføjelse 11. 08.22:

På Lokalrådets hjemmeside vil vi efter bedste evne løbende informere om status. Der vil komme henvisning til hjemmesidens opdateringer på infotavlerne, såvel skabe som skærme, og på Facebook.

Konkrete spørgsmål til projektet må rettes til EuroWind Energy eller Vejle Kommune.

Lokalrådet arbejder med at finde viden og inspiration til, hvordan et projekt som det skitserede eventuelt kan påvirkes – efter samlet ønske i lokalområdet.

Lokalrådet i sig selv forholder sig neutralt til projektet, men arbejder for en god proces på oplyst grundlag.

Vi opfordrer alle med interesse for sagen at holde sig opdateret.

I den forbindelse anbefaler vi interesserede at besøge vindmøllebranchens hjemmeside www.videnomvind.dk

 

På vegne af Lokalrådet,
Jan Hyldgaard, formand

Kalender

<< maj 2024 >>
mtotfls
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2